AbstraktyPrihlásenie aktívnej účasti je do 30. apríla 2015.

Štruktúrovaný abstrakt, ktorý spĺňa formálne kritériá kladené pre originálnu prácu alebo kazuistiku, prosíme zasielať na ferkova1@hotmail.com

Zároveň prosíme o registráciu k účasti vyplnením registračného formulára.

Počas kongresu bude ocenená najlepšia prednáška mladého oftalmológa (do 35 rokov).