IV. Kongres SGISVÁŽENÉ KOLEGYNE A KOLEGOVIA,

dovoľte mi, aby som Vás v mene výboru Slovenskej glaukómovej spoločnosti pozvala na IV. Kongres SGlS s medzinárodnou účasťou, ktorý sa bude konať v dňoch 28. – 30. mája 2015 na Táloch, v hoteli Partizán.

Od nášho posledného kongresu v Košiciach uplynuli už takmer dva roky a my veríme, že v odbornom programe venovanom glaukómovým ochoreniam si každý nájde pre seba niečo nové a zaujímavé. Svojou prítomnosťou navyše kongres oživia poprední zahraniční glaukomatológovia.

Bude nám cťou, ak si nájdete časový priestor pre aktívnu, či pasívnu účasť na tomto kongrese.

Mária Praženicová
prezidentka SGIS