Kontakt


Slovenská glaukómová spoločnosť
Organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti
Cukrová 3
813 22 Bratislava

OZ Zelený zákal
Špitálska 13
94901 Nitra

Pre bližšie informácie pošlite e-mail na adresu info@sgls.sk.