Kontakty


PREZIDENTKA KONGRESU                     MUDr. Jana Mattová
                                                                 Alegreta ‒ Očné centrum
                                                                 Špitálska 13
                                                                 949 01 Nitra
                                                                 janamatta@hotmail.com 

VEDECKÝ SEKRETARIÁT KONGRESU   MUDr. Sylvia Lea Ferková, PhD 
                                                                 ferkova1@hotmail.com

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT, REGISTRÁCIA, UBYTOVANIE,
KONTAKT PRE VYSTAVUJÚCE SPOLOČNOSTI

                                                                 TAJPAN s.r.o.
                                                                 Hrachová 6
                                                                 821 05 Bratislava
                                Sídlo spoločnosti:       Vážska 1
                                                                 821 07 Bratislava
                                                                 IČO: 35910828
                                                                 IČ DPH: SK 2021 915357

Kontaktný projektový manažér pre toto podujatie:
                                                                 Ing. Tatiana Ivančíková
                                                                 e-mail: tatiana.ivancikova@tajpan.com
                                                                 mobil: + 421 918 655 121