Kontakty


PREZIDENTKAKONGRESU                 

VEDECKÝ SEKRETARIÁT KONGRESU  


ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT, REGISTRÁCIA, UBYTOVANIE,
KONTAKT PRE VYSTAVUJÚCE SPOLOČNOSTI

                                               


      
              

KONTAKTNÝ PROJEKTOVÝ MANAŽÉR PRE TOTO PODUJATIE:


MUDr. Jana Mattová 
Alegreta ‒ Očné centrum 
Špitálska 13 
949 01 Nitra 
janamatta@hotmail.com 
                                       

MUDr. Sylvia Lea Ferková, PhD 

tajpan
TAJPAN s.r.o. 
Hrachová 6 
821 05 Bratislava 
Sídlo spoločnosti:            
Vážska 1 
821 07 Bratislava 
IČO: 35910828 
IČ DPH: SK 2021 915357 


Ing. Tatiana Ivančíková 
mobil: + 421 918 655 121