II. KONGRES SLOVENSKEJ GLAUKÓMOVEJ SPOLOČNOSTI

Vážené kolegyne, kolegovia,

uplynuli dva roky od I. kongresu Slovenskej glaukómovej spoločnosti, ktorým sa naša spoločnosť uviedla v oftalmologickej ale aj neoftalmologickej verejnosti. Vaša vysoká účasť na tomto kongrese, Vaše ohlasy o dobrej úrovni kongresu sa stali pre nás záväzkom pripraviť dôsledne a na dobrej odbornej úrovni aj ďalšie spoločné stretnutie. Dnes mi dovoľte, aby som Vás v  mene organizačného výboru  kongresu a v mene výboru SGIS pozvala na II.kongres SGIS, ktorý sa bude konať 5.-7.5.2011 v Banskej Bystrici.

Našou snahou je, aby kongres bol miestom prezentácie nielen glaukómových špecialistov, ale aj každého z Vás, ktorý chce vyjadriť svoje skúsenosti, poznatky a stanoviská k súčasne diskutovaným otázkam v oblasti diagnostiky, liečby 
glaukómu, k otázkam starostlivosti o pacienta s glaukómom, otázkam kvality života týchto pacientov a radi privítame aj podnetné názory k ekonomickým otázkam liečby. Posledné roky stojí v popredí problémov diagnostiky a liečby glaukómu hlavne ochrana zrakového nervu, avšak vedecký program je otvorený všetkým okruhom, aj preferenciám z diagnostiky a liečby sekundárnych foriem glaukómu.

Kongres sa bude konať v centre pohostinného a malebného banskobystrického kraja stredného Slovenska a bude nám potešením, keď strávite príjemné chvíle návštevou tohto kraja.

MUDr. Erika Vodrážková                                    
Prezident SGIS                                   
     

II. KONGRES SLOVENSKEJ GLAUKÓMOVEJ SPOLOČNOSTI
5. - 7. máj 2011, Hotel LUX, Banská Bystrica