Odborný program

Štvrtok – 5. 5. 2011

Ministry of Fun, Europa Shopping Center, Banská Bystrica

18:00 - 20:00 hod. Odborný program

Nové trendy v konzervatívnej liečbe glaukómu

18:00 - 18:30 Vodrážková E. Ovplyvní zmena konzervačnej látky bezpečnosť liečby a compliance pacientov ?

18:30 - 19:00 Hlaváčková K. Choroby povrchu oka a konzervačné látky

19:00 - 19:30 Hazuchová A. Choroby povrchu oka a chirurgická liečba glaukómu

19:30 - 20:00 Ferková S. Fixná kombinácia bez BAK

20:00 - 23:00 Alcon večer


Piatok - 6. 5. 2011

Hotel Lux - Salón Primátor – 1.poschodie

9:30 - 11:00 Odborný kurz (90 min.) – Vrba J. - Refrakcia rýchlo a efektívne
14:15 - 15:45 Odborný kurz (90 min.) – Vrba J. - Refrakcia rýchlo a efektívne

Na odborný kurz je možné sa prihlásiť u Ing. Ivany Kupčovej.Kapacita účastníkov na 1 kurz je 20-25 ľudí.

 

Piatok - 6. 5. 2011

8:00 - 9:00 Občerstvenie

Hotel Lux - Salón Lux 1.poschodie

9:00 - 10:55 Konzervatívna liečba glaukómu

Predsedníctvo: Potocký M., Výborný P., Hazuchová A.

9:00 - 9:20 Hazuchová A. Glaukóm v Banskej Bystrici

9:20 - 9:27 Potocký M. Neuroprotekcia - mýtus alebo realita?

9:28 - 9:35 Ferková S., Martincová D. Prostaglandínový analóg s polyquadom

9:36 - 9:43 Výborný P., Sičáková S. Denní dávka BAC - významné kritérium v léčbě glaukómu

9:44 - 9:51 Molitorová M. Možnosti terapeutického ovplyvnenia VOT

9:52 - 9:59 Strnad P., Svačinová J. Tafluprost - nový smer v terapii glaukomu

10:00 - 10:07 Lysina P., Ondrejková M., Pohánková Z. Účinnosť fixnej kombinácie v liečbe glaukómu

10:08 - 10:15 Okkelová J. Konzervanty v očných kvapkách

10:16 - 10:23 Mattová J. Účinnosť fixnej kombinácie bimatoprost / timolol v liečbe glaukómu s otvoreným uhlom

10:24 - 10:31 Furdová A. Analógy prostaglandínov bez konzervačnej látky v liečbe glaukómu

10:32 - 10:39 Potocký M. Limitácie úspechu liečby glaukómu

10:40 - 10:55 Diskusia

11:00 - 12:00 Slávnostné otvorenie II. kongresu SGlS

12:05 - 13:25 Obed

13:30 - 14:10 Členská schôdza SGlS

14:15- 15:20 Chirurgia a glaukóm, Chirurgická liečba glaukómu

Predsedníctvo: Izák M., Vodrážková E., Mattová J.

14:15 - 14:22 Mattová J. Refrakčné operácie a glaukóm

14:23 - 14:30 Praženicová M. Hlboká nepenetrujúca sklerektómia s použitím CO2 lasera

14:31 - 14:38 Izák M., Hazuchová A., Praženicová M. Hlboká nepenetrujúca sklerektómia s implantáciou SK gelu

14:39 - 14:46 Vodrážková E., Trnavec B. Chirurgická liečba glaukómu s použitím shuntu

14:47 - 15:54 Izák M., Melocíková J. Goniotomia ab externo

14:55 - 15:02 Melocíková J., Praženicová M. Transsklerálna cyclofotokoagulácia diódovým laserom u detí

15:03 - 15:20 Diskusia

15:20 - 15:45 Občerstvenie

15:45 - 16:40 Vyšetrovacie metódy pri glaukóme

Predsedníctvo: Čmelo J., Lešták J., Koutunová S.

15:45 - 15:52 Lešták J., Kynčl M., Tintěra J., Svatá Z. Centrální nervový systém u glaukomú rúzného stadia

15:53 - 16:00 Škrovinová D. a kol. Prínos analýzy GCC v diagnostike glaukómu

16:01 - 16:08 Veselá Flórová Z., Výborný P. OCT RTVue diagnostika - kazuistiky

16:09 - 16:16 Čmelo J. Hemodynamika pri glaukóme - ako využiť a interpretovať výsledky z dopplerovskej ultrasonografie

16:17 - 16:24 Koutunová S., Vodrážková E. Kombinácia dvoch zobrazovacích techník v diagnostike glaukómu

16:25 - 16:40 Diskusia

16:45 Pokyny na spoločenský večer

20:00 Spoločenský večer - hotel Dixon

(Kubánsky večer, Slovak Tango, DJ)

 

Sobota - 7. 5. 2011

Odborný program: Hotel Lux - Salón Lux 1.poschodie

9:30 - 10:45 Konzervatívna liečba glaukómu

Predsedníctvo: Foľtová D., Dvorská I.

9:30 - 9:37 Dvorská I. Bezpečnosť a účinnosť betablokátorov používaných v praxi

9:38 - 9:45 Dorčiaková E. Latanoprost s najnižším obsahom konzervantov

9:46 - 9:53 Foľtová D. Menej konzervačných látok - zmení komfort pacienta

9:54 - 10:01 Dvorská I. Suché oko a liečba glaukómu

10:02 - 10:20 Cvik P. Aktuálne zmeny v zákonoch v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

10:21 - 10:45 Diskusia

10:45 - 11:00 Občerstvenie

11:00 – 11:55 Sekundárny glaukóm

Predsedníctvo: Furdová A., Moravská M.

11:00 - 11:07 Moravská M., Švehlíková G. Mikrovaskulárne zmeny u pseudoexfoliatívneho glaukómu

11:08 - 11:15 Furdová A., Šramka M., Strmeň P., Oláh Z. Postradiačný glaukóm po stereotaktickej rádiochirurgii malígneho melanómu a možnosti ovplyvnenia prostaglandínmi

11:16 - 11:23 Martincová D., Ferková S. Glaukóm a diabetes mellitus

11:24 - 11:31 Krajčová P., Krásnik V, Štefaničková J. VOT po intravitreálnej aplikácii triamcinolon acetátu pri diabetickom edéme makuly

11:32 - 11:39 Brániková Ľ. Traumatický glaukóm

11:40 - 11:55 Diskusia

12:20 Ukončenie kongresu