Pokyny pre autorov

Termín zaslania abstraktu je do 15.3.2011.

Prednáška

Autori vyplnia príslušnú registráciu online, ktorú je možné nájsť na hlavnom menu.
Po vyplnení formuláru prosím posielajte abstrakty na adresu: abstrakty@glaukom-sk.org
Pri odosielaní abstraktu vyznačte prosím do predmetu správy vek autora do 35 rokov.

Formát abstraktu: 
  • dokument Microsoft Word 2007
  • rozsah max. 3000 znakov vrátane medzier
  • bez obrazových príloh
Najlepšia prednáška autora do 35 rokov bude odmenená účasťou na medzinárodnom kongrese.

Možnosti prezentácie
Trvanie prednášky je max. 7 minút
Dataprojekcia - prezentácia v Powerpoint 2007 alebo formát PDF.
Videoprojekcia - PC formáty - wmv, mpg, DVD

Termín zaslania abstraktu je do 15.3.2011.

Poster

Autor vyplní príslušnú registráciu online, ktorú je možné nájsť na hlavnom menu.
Po vyplnení formuláru prosím posielajte abstrakty na adresu: abstrakty@glaukom-sk.org

Formát abstraktu: 
  • dokument Microsoft Word 2007
  • rozsah max. 3000 znakov vrátane medzier
  • bez obrazových príloh

Fotografia

Autor vyplní príslušnú registráciu online, ktorú je možné nájsť v hlavnom menu ("Registrácia fotografie").

Formát prinesenej fotografie A5, 210x148mm