Registrácia posteru

Prvý autor neplatí kongresový poplatok!

Po vyplnení formuláru "Registrácia aktívnej aj pasívnej účasti" v hlavnom menu, posielajte prosím abstrakty na adresu abstrakty@glaukom-sk.org formou:

Názov prednášky / posteru:

Prvý autor:

Spoluautori:

Pracovisko:


Formát posteru:
  • formát A0 - 841x1189mm