Registrácia prednášky

Prvý autor neplatí kongresový poplatok!

Po vyplnení formuláru "Registrácia aktívnej aj pasívnej účasti" v hlavnom menu, posielajte prosím abstrakty na adresu abstrakty@glaukom-sk.org formou:

Názov prednášky / posteru:

Prvý autor:

Spoluautori:

Pracovisko:


Formát abstraktu: 
  • dokument Microsoft Word 2007
  • rozsah max. 3000 znakov vrátane medzier
  • bez obrazových príloh