Účastnícke poplatky

  do 31.3.2011 po 31.3.2011
 Prvý autor prednášky, posteru
 zdarma
 Členovia SGIS, ČGS, SOS 50 € 65 €
 Nečlenovia 70 €85 € 
 Nepracujúci dôchodcovia 20 € 
 Spoločenský večer / hotel Dixon 6. 5. 2011 15 € 

Spôsob platby

Bankovým prevodom - Tatra banka, a.s.
  
Číslo účtu:  292 684 9146/1100                                    
IBAN: SK79110000 00002926 849146
SWIFT: TATRSKBX
Konštantný symbol:  0308
Variabilný  symbol:  52011
Špecifický symbol:  priezvisko a meno

V hotovosti na mieste

Registračný poplatok v prípade neúčasti nebude vrátený. Zaplatenie registračného poplatku  je potrebné doložiť kópiou dokladu o zaplatení.