Prednášky


Prednášky:
Prim.MUDr. Monika Moravská: Základné princípy medikamentóznej liečby a charakteristika antiglaukomatík
MUDr. Martina Molitorová : Výbet antiglaukomatík v liečbe glaukómu s otvoreným uhlom a pri iných formách glaukómu
MUDr. Sylvia Ferková,PhD. Nefarmakologická liečba glaukómu
Prim. MUDr. Erika Vodrážková, MPH: Chirurgia glaukómu I.
MUDr. Mária Praženicová: Chirurgia glaukómu II.
Prim. MUDr. Erika Vodrážková,MPH: Adherencia k liečbe pri kombinovanej terapii glaukómu.