10. výročný kongres EGS

dátum:  17.-22.6.2012
miesto konania:Kodaň,Dánsko