Svetový týždeň glaukómu 2012

    WGA (Svetová glaukómova asociácia) a WGPA (Svetová asociácia pacientov

s glaukómovým ochorením) pokračuje v tradícii aktivít s cieľom

zvýšiť informovanosť verejnosti, odborníkov a zainteresovaných inštitúcií

o glaukómovom ochorení. Svetový týždeň glaukómu je na rok 2012

vyhlásený v dňoch 11. – 17. marca a nesie sa v duchu hlavnej myšlienky:

Don´t let glaucoma darken your life! Je to myšlienka, ktorá vychádza

z pochopenia závažnosti ochorenia. Glaukóm je progresívna neuropatia,

ktorá postihuje všetky vekové kategórie a dnes sa presúva do kategórie

spoločensky a ekonomicky aktívnej populácie, často prebieha bez varovných

príznakov a v niektorých prípadoch vedie k pokročilým štádiám,

ktoré znamenajú slepotu.

    Slovenská glaukómová spoločnosť sa prihlásila k výzve WGA počas Svetového

týždňa glaukómu aj tento rok aktivitami organizovaným pre laickú

aj odbornú verejnosť.

    Obraciam sa na Vás, o podporu tejto celosvetovej aktivity na svojom

pracovisku a vo svojom regióne. Vysoko si cením Vašu doterajšiu prácu

vynaloženú v prospech pacientov s glaukómom, čoho dôkazom je kvalitné

a odborné manažovanie týchto pacientov. Dnes je už veľký počet

pracovísk, aj neštátnych ambulancií, ktoré sú technicky dobre vybavené

a vedené erudovaným oftalmológom .

Želám Vám veľa pracovných úspechov a v mene svojom ako aj v mene

výboru SGlS Vám ďakujem za doterajšiu spoluprácu a teším sa na ďalšie

spoločné aktivity.

MUDr. Erika Vodrážková, MPH

Prezident Slovenskej glaukómovej spoločnosti


Zoznam pracovísk, na ktorých sa bude bezplatne merať vnútroočný tlak v priebehu Svetového týždňa glaukómu v roku 2012:

 

Mesto

Meno a priezvisko lekára

V ktoré dni/hod  sa meria VOT

Adresa, kde sa meria VOT

V ktoré dni/hod  sa meria

Tel. cislo ak sa treba objednat

Trenčín

MUDr.Martina Hauptvogelová

12.-16.3. okrem štvrtka 8-12hod

FN Trenčín,Legionárska 594/28,

glaukómová ambulancia

12-16.3. okrem štvrtka 8-12hod

netreba

Trenčín

MUDr. Petra Senešiová

           

 

15.3.

Očná klinika FN Trenčín, Legionárska ul. Č. 28,

Nemocnica Trenčín, očné oddelenie.

 

 

 

Žilina

MUDr. Martina Molitorová

12.,14.,16.3

      8-12 hod

15.3.   10-14 hod

Súkromná očná ambulancia- GLAUCO,

 NsP Žilina, V. Spanyola 43, Žilina

12.,14.,16. marca 8-12 hod

 

Martin

    MUDr. Lívia Jurková

 

14.3.  8-15hod

Súkromná očná ambulancia, Kollárova 13,

Martin – oproti Fakultnej nemocnici

 

 

 

Banská Bystrica

MUDr. Michalidesová

13.,14,15. 3.

 8-12 hod

Mediclin, Sládkovičova 7,BB

13.,14,15. marca 8-12 hod

netreba

Banská Bystrica

 MUDr. Mária Praženicová    

MUDr.Anna Hazuchová    

 

15.3.  8-13hod.

II. Očná klinika SZU FNsP F.D.Roosevelta,

 Nám Ľ. Svobodu 1,  Banská Bystrica

očná glaukómová amb. na  poliklinike- 1.poschodie

 

 

 

Bojnice

MUDr. Simonidesová Ida

14.3.   9-12,45 hod

Nemocnica Bojnice, očné oddelenie,

14.3.2012 v čase  9-12,45

netreba

Liptovský Mikuláš

MUDr. Sidónia Siváková

12-16.3. 8-12hod

FN LM, pracovisko 1. dňovej očnej chirurgie

12-16.3.2012 8-12hod

prosíme objednať sa na 044/5563341

Liptovký Mikuláš

MUDr. Ľudmila Sýkorová 

 

15.3.      9-14hod

Súkromná očná ambulancia, Jesenského 22,

Liptovský Mikuláš- oproti poliklinike

 

 

 

Zvolen

MUDr. Ondrejková Marta,PhD

13.3.     9-14 hod

Oftal,Očné centrum:Kuzmányho nábrežie 28

13.3.12 9-14 hod

netreba

Prešov

MUDr. Kohlerová  Žofia

12-16.3   7-14hod.


Poliklinika Sekčov, Jurkovičova 19,  očná ambulancia,

Prešov

12-16.3. v čase 7:00 - 14:00

prosíme objednať sa na 051/7563572

Prešov

MUDr. Bujňáková Regina

15-16.3.   8-14,30

FNsP J. A. Reimana v Prešove, J. Hollého 14, Prešov.,

 Očná ambulancia, Geriatrického pavilónu 4.poschodie

15-16.3. 8-14,30

 

Poprad

MUDr. Katialová Anna

12.-16.3.

12:00-15:30

(15.3.   9-14hod.)

Očná ambulancia,Tatranské námestie 4,
 Poprad.

12-16.3. 12:00-15:30

prosíme objednať sa na 052/7722922

Košice

prim.MUDr. Jonecová Dana

12.-16.3. 9.-14hod

Glaukómová ambulancia, očnej kliniky

 .Rastislavova 45, Košice, 4. pavilón,
 1. posch.

12-16.3. 9:00-14:00

 

Košice

prim. MUDr.

Monika Moravská 

14., 15. a 16.3.

 8- 13hod

konziliárnej ambulancia, 10.posch.

Očná klinika v Košiciach, Tr. SNP 1

14., 15. a 16. marca od 8:00 do 13:00,
pacienti sa majú hlásiť na konziliárnej ambulancii, 10.posch.

 

Košice

MUDr. Monika Moravská

14.3.   13-18hod

CENTRUM ZRAKU, Trieda KVP 1, Košice

 

 

Dunajská Streda

MUDr. Starý Otokar

12-16.3.  13 -14 hod

PK Dunajská streda, očná ambulancia,

 Veľkoblahovská Cesta 23

12-16.3. v čase 13 -14 hodinou, rozdat  50 karticiek

 

Nitra

MUDr. Mattová Jana

13-14.3.  8 –15 hod.

Alegreta - Očné centrum Nitra, Špitálska 13, Nitra.

13-14.3.  8 – 15 hod., rozdat 50 karticiek lebo stale pridu aj taky bez karticiek.

 

Nitra

MUDr. Edita Svrčeková

12-16.3  . 8-12 hod

Poliklinika Klokočina, Hviezdoslavova 1,očná amb.,

1 poschodie, č.d. 108

12-16.3. 8-12 hod

 

Nitra

MUDr. Adela Valeková

13.3.       8-14 hod

Špitálska6,5 posch pacilon chirurg. disciplín ,zasadačka

 

 

Nové Zámky

Mudr. Vadkerti Ildikó

12-16.3. 8-13 hod

Očná ambulancia V-Vision., Letomostie 2, Nové Zámky

12-16.3. 8-13 hod Rozdat 100-150 karticiek

 

Nové Zámky

MUDr.Ľubica Brániková

13.3.        8-14hod

Slovenská 11/A, očné oddel. FNsP  7 posch

 

 

Bratislava

Mudr. Ferkova Sylvia,PhD

14.3.     10–15 hod

Univerzitná nemocnica Ružinov Ružinovská 6,
ocna ambulancia, 3 poschodie

14.3. medzi 10 – 16 hod., rozdat 100-150 karticiek , pridu aj bez karticiek.

 

Bratislava

Prim MUDr. Vodrážková Erika MPH

15.3.     8- 13 hod

Nemocnica Antolska, Bratislava, Poliklinická časť

, 1. poschodie, očná ambulancia vpravo

15.3 100-150 8-13 hod

 

Bratislava

MUDr. Ivanka Lilová

15.3     10- 14 hod

Univerzitná nemocnica Ružinov Ružinovská 6,

Poliklinika 1posch

 

 

Bratislava

prim.MUDr.Anton Hudec, MUDr. Mikulášová Marta, RNDr. Barteková Lenka

 

14.3.     9-14hod

 

Očné oddelenie nem. sv. Michala,

 Cesta na Červený most 1, Bratislava

 

 

 

Topolčany

prim.MUDr. Peter Košecký

           

 

14.3.  7 -13hod

Očné oddelenie NsP Topoľčany, Pavlovova 20,

 Topoľčany

 

 

 

Galanta

Mudr. Arnaudova Vesela

12.3      9-12 hod

15.3      9-12 hod
16.3      8-12 hod.

AREÁL ZDRAVIA - očna ambulancia,

 Kpt. Nálepku 727/13, Galanta

16.3 medzi 8-12 hod rozdat 25 karticiek,
 15.3 medzi 9-12 hod.rozdat 15 karticiek,
12.3 medzi 9-12 rozdat 15 karticiek

 

 


.

 

 

 

Comments