World glaucoma week 2013


Svetový týždeň glaukómu    11.-17.3.2013

Skríningové merania vnútroočného tlaku :11.-.15.3.2012 ( po.-pia )


Zoznam pracovísk  :

 

  Očná klinika SZU FNsP Sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, Bratislava

 prim. MUDr. Erika Vodrážková  ,MUDr.Nora Majtánová, 

             12.03.2013 (utorok) 8.00 -13.00

 

Očné oddelenie nem. sv. Michala, Cesta na Červený most 1, Bratislava

              prim.MUDr.Anton Hudec, MUDr. Mikulášová Marta, RNDr. Barteková Lenka

            12.03.2013 (utorok), 8.00 -13.00

 

Klinika oftalmológie LFUK a UNB, Ružinovská 6, očná ambulancia 3. poschodie

         MUDr.Sylvia Ferková, PhD

         13.3.2013 (streda) 8.00-13.00

 

Klinika oftalmológie LFUKa UNB , glaukómová ambulancia č 48 Poliklinika  Ružinovská 6

         MUDr. Lilová Ivana

         12.3.2013 (utorok) 8.00- 13.00

 

Očná ambulancia Allegreta, Špitálska 13, 94901 Nitra

          MUDr.Mattová Jana

            11.3.2013 (utorok) 8.00 – 12.00

 

 

 Očná klinika FNsP Nitra,Špitálska 6, Nitra, Pavilón chirurgických disciplín 4. Posch., zasasadačka

              MUDr. Mariana Ďuríková

            12.03.2013 (utorok) 8.00-12.00

 

Súkromná očná ambulancia- MUDr. Edita Svrčeková, poliklinika Klokočina- 1.poschodie,  Nitra

             MUDr-. Edita Svrčeková,

             12.03.2013 (utorok),  7.00-13.00

 

 

 Očné oddelenie FNsP Nové Zámky, Slovenská 11/A, Nové Zámky očné oddelenie 7.poschodie

             MUDr. Ľubica Brániková, MUDr.Eva Valkovičová

            12.03.2013 (utorok) 8.00-14.00

 

Súkromná očná ambulancia- MUDr. Zuzana Bakošová, poliklinika Nábrežná 3- 2.posch, Levice

            MUDr. Zuzana Bakošová

           12.03.2013 (utorok), 8.00-14.00

 

Súkromná očná ambulancia, AREÁL ZDRAVIA, kpt. Nálepku 727, Galanta

            MUDr. Vesela Arnaudová

           12.03.2013 (utorok), 11°° -16°°

 

Očná ambulancia  Lens Komárňanská 106 Hurbanovo

            MUDr. Homolová Oľga

            12.3.2013 (utorok) 14.00-16.00

 

Očná ambulancia Senica Hurbanova 485,Malacky Záhorácka 5478

            MUDr.Miroslav Magát

            11.3.-15.5. 2013 9.00 -17.00

 

Očná ambulancia Starohájska 2, 919 51 Trnava

            MUDr. Horváth Jozef

            12.3.2013 (utorok) 11.00-15.00

 

 Očné oddelenie NsP Topoľčany, Pavlovova 20, Topoľčany ,

              prim.MUDr. Peter Košecký, MUDr.Kulichová

            12.03.2013 (utorok) 8 -15°°

 

 

Očné oddelenie NsP Prievidza, Nemocničná 2, Bojnice

              prim. MUDr. Ida Simonidesová,

              12.03.2013 (utorok), 09.00 -13.00

           

 

 II. Očná klinika SZU FNsP F.D.Roosevelta, Nám Ľ. Svobodu 1,  Banská Bystrica

      –očná gl.amb. na  poliklinike- 3.poschodie

      MUDr. Mária Praženicová                                

     13.03.2013 (streda), 08°° -13°°

 

Mediclinic, Sládkovičova 7, Banská Bystrica

MUDr.Michalidesová

12.3.2013 (utorok)8.00-15.00

 

Očné centrum OFTAL, Spojová 25, Banská Bystrica

         MUDr. Petra Kňazíková

           12.03.2013 (utorok), 10.00 -14.00

        

 

Očné centrum OFTAL-Zvolen, Kuzmányho nábrežie 28, Zvolen

         MUDr.Peter Lysina, MUDr.Natália Hromníkov

 13.03.2013 (streda), 11°° -15°°

 

 

Očné centrum OFTAL,Kuzmányho nábrežie 28, Zvolen

MUDr. Kyselová Petra

12.3.2013 (utorok) 8.00-15.00

 

 

 Súkromná očná ambulancia- GLAUCO,  NsP Žilina, V. Spanyola 43, Žilina

MUDr. Martina Molitorová 

13.03.2013 (streda), 8 °° -14°°

 

 

Optické centrum, ul.Moyzesova 1744, Púchov

            MUDr. Ivana Chovancová

            12.3.2013 ( utorok ) 8- 15°°

 

 

Očná ambulancia ambulania PK Senium Prieložek 1, Martin

            MUDr.Kollárová Alica

            12.3.2013 (utorok) 7.30-17.00

 

očná ambulancia, Kollárova 13, Martin – oproti Fakultnej nemocnici

            MUDr. Lívia Jurková

            12.03.2013 (utorok), 8°° -14°°

 

Glaukomová ambulancia UN,Poliklinika Klokočina, Hviezdoslavova 1,očná amb.,1 poschodie, č.d. 108 Martin

            MUDr.Koysová Mária

            12.3.2013 (utorok) 8.00- 14.00

 

 

 Očná klinika FN Trenčín, Legionárska ul. Č. 28, Nemocnica Trenčín, očné oddelenie.

            MUDr. Petra Senešiová

            12.03.2013 (utorok), 10°° -15°°

 

Očná ambulancia, Banicka 28, Poprad

            MUDr. Michalková Mára

            12.3.2013 (utorok) 8.00-14.00

 

 Súkromná očná ambulancia, Tatranaské nám.5 Poprad – oproti nemocnici.

            MUDr. Anna Katialová-

            15.3.2013 (piatok) – 9°°- 14°°

 

FN LM, pracovisko 1. dňovej očnej chirurgie, Liptovský Mikuláš

            Prim. MUDr.Sidónia Siváková

            11.3.2013 (pondelok) 8.00 -15.00

 

 

 Očné oddelenie FNsP A. Reimana, Hollého 14, Prešov.

            MUDr. Regina Bujňáková

             12.03.2013 (utorok) , 9-14°°

 

Očná ambulancia, Poliklinika Sekčov,Jurkovičova 19, Prešov

            MUDr. Kohlerová Žofia

            12.3.2013 (utorok) 8.00-13.00

 

Očná ambualncia, Kováčska 15, 080 01 Prešov

            MUDr. Hurtuková Drahoslava

            12.3.2013 (utorok)  8.00-12.00 a 14.00-16.00

 

 

CENTRUM ZRAKU, Trieda KVP 1, Košice ,

 MUDr. Katarína Rosochová

13.3.2013 ( streda ), 13- 18°°

 

Očná klinika UNLP, tr. SNP 1, 10.posch., Košice

             prim. MUDr. Monika Moravská

             13.3.2013 ( streda ), 10.00-14.00

 

 

 Očné oddelenie UNLP-Rastislavova 43,Košice , očná ambulancia

              prim.MUDr.Danica Jonecová

            12.03.2013 (utorok)- 8.00- 15.00

 

Očná ambulancia,Košice ,Pražská 502/4

            MUDr. Veselá Ľudmila

            13.3.2013 (streda) 8.00-13.00

 

Očná ambulancia, železničná nem., Masarykova 9, Košice

             MUDr. Ingrid Dvorská

             13.3.2013 ( streda ) , 8.00 – 14.00

 

 

 

 

 

 

 

Comments