Registrácia, ubytovanieTu nájdete všetky informácie v súvislosti s výškou účastníckeho poplatku, spôsobom jeho úhrady i informácie o ubytovaní.
Prosíme o registráciu Vašej účasti a o objednávku ubytovania prostredníctvom formuláru, ktorý nájdete v časti Registračný formulár.

REGISTRÁCIA
Prihlasovanie prostredníctvom tejto webovej stránky bolo ukončené 21. 5. 2015.
Po tomto termíne bude registrácia možná priamo na mieste. 
Uvedené účastnícke poplatky sú vrátane DPH a je v nich zahrnutý vstup do kongresových a výstavných priestorov,
kongresové materiály a potvrdenie o účasti.

V účastníckych poplatkoch je zahrnuté aj občerstvenie počas prestávok v odbornom programe v celkovej hodnote
15 eur vrátane DPH a obed v piatok 29. 5. 2015 v hodnote 15 eur vrátane DPH.


V rámci odborného programu bude účastníkom tiež poskytnutá večera dňa 28. 5. 2015 v hodnote 20 eur (vrátane DPH) na osobu. Táto strava je nepeňažným príjmom a všetkým zaregistrovaným účastníkom bude vydané potvrdenie o nepeňažnom príjme priamo na mieste (zrážková daň 19 % predstavuje 3,80 eura).

SPÔSOB ÚHRADY ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU

Po Vašom prihlásení sa k účasti prostredníctvom formuláru, ktorý nájdete nižšie, Vám e-mailom zašleme zálohovú faktúru,
na základe ktorej prosíme uhradiť účastnícky poplatok. 
Uvedené ceny sú vrátane DPH.

Ubytovanie je možné objednať si len online prostredníctvom formulára, ktorý nájdete v časti Registračný formulár. 
Vzhľadom k tomu, že hotel Partizán disponuje viacerými typmi izieb v rôznej cenovej kategórii, izby budú obsadzované postupne podľa prichádzajúcich objednávok a ubytovanie bude s vami odkonzultované.

Podmienkou platnej rezervácie je úhrada zálohovej faktúry za ubytovanie.

Akékoľvek zmeny v ubytovaní po 30. 4. 2015 podliehajú storno poplatkom v plnej výške sumy za ubytovanie.