sgls.sk

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

    Slovenská glaukómová spoločnosť , ktorá  bola  založená vďaka iniciatíve pani primárky Eriky Vodrážkovej , má za sebou prvé  4 roky existencie.

    Za toto obdobie SGlS zorganizovala 3  úspešné glaukómové kongresy : v Bratislave , v Banskej Bystrici a Košiciach. Každoročne sa hlási k výzve WGA ( Svetovej glaukómovej asociácie) v rámci Svetového týždňa glaukómu, pri príležitosti ktorého je vydaný tiež bulletin SGlS a osveta v médiách zameraná najmä na našich potenciálnych pacientov, u ktorých je možné včasným záchytom ochorenia spomaliť irreverzibilný proces straty nervových vlákien. Tento týždeň býva úspešne zvládnutý aj vďaka aktívnej účasti mnohých z Vás, za čo Vám patrí vďaka z našej strany.

    V priebehu rokov 2010-2012 sme Vám priblížili konsenzy WGA, ktorých návštevnosť a Vaša ochota vzdelávať sa nás povzbudzovali k pokračovaniu rozširovania si vedomostí formou glaukómových seminárov a škôl glaukómu .

    Je pre nás zaväzujúce presvedčiť Vás, že si dôveru , ktorú ste nám opakovane v nových voľbách 2013 prejavili, zaslúžime.

    Štafeta , ktorú preberám, je horúca, pretože trať , ktorú naštartovala pani primárka Vodrážková je dlhá a ja dúfam, že prípadné nerovnosti na nej spoločne zvládneme. Našou snahou bude  pokračovať v načatých aktivitách , predložiť národný program a národný register chorých na glaukóm , naštartovať činnosť pacientskej organizácie a  prehĺbiť spoluprácu na medzinárodnej úrovni. Skutočne privítame podnety z Vašej strany, aby spokojnosť bola nielen na strane oftalmológov ale najmä tých , ktorých sa to týka najviac , našich pacientov.

 

                                                                                                                S úctou

                                                                                                                MUDr. Mária Praženicová
                                                                                                                prezident SGlS