Nechcený spolubývajúci

 

Slovenská glaukómová spoločnosť ako člen Svetovej Glaukómovej Asociácie sa každoročne zapája do jej aktivít. Tentoraz je to Svetový týždeň glaukómu, ktorý  je vyhlásený na 8.3. - 14.3. 2015. V rámci tohto týždňa je možné nechať si bezplatne zmerať vnútroočný tlak vo vybraných očných ambulanciách na Slovensku.

Glaukóm, inak nazývaný aj zelený zákal, je ochorenie zrakového nervu. V dôsledku postupného odumierania jednotlivých vlákien, z ktorých sa zrakový nerv skladá,  dochádza ku výpadom videnia v zornom poli pacienta, ktoré si mnohokrát pacient dlhú dobu ani neuvedomuje. Je tomu tak preto, že toto ochorenie väčšinou nie je symetrické, nepostihuje rovnako rýchlo pravé aj ľavé oko. Funkciu viac postihnutého oka dopĺňa totiž oko, ktoré je postihnuté menej.  Pacient často zistí, že horšie vidí až pri náhodnom prekrytí lepšie vidiaceho oka. Neskoro zachytený, neliečený, či extrémne rýchlo postupujúci glaukóm môže končiť slepotou. V celosvetovom meradle sa glaukóm na slepote podieľa 13 %.

1,5 – 2 % populácie nad 40 rokov má glaukómové poškodenie zrakového nervu spojené so stratou zorného poľa. S pribúdajúcim vekom výskyt tohto ochorenia stúpa, takže vo veku 70 - 75 rokov predstavuje zhruba 3 %. Niektoré typy glaukómov postihujú však aj mladšie vekové kategórie. Glaukóm teda predstavuje aj závažný celospoločenský problém.

Glaukóm má mnoho príčin a rôzne klinické prejavy.  Vysoký vnútroočný tlak nemusí byť prítomný u všetkých typov glaukómu, ale predstavuje  najzávažnejší rizikový faktor. Ak  je u pacienta nameraná zvýšená hodnota  vnútroočného tlaku, je potrebné,  aby si oftalmológ pozval pacienta na opakované meranie v rôznej dennej dobe a vykonal ďalšie očné  vyšetrenia, ktoré diagnózu glaukómu pomôžu potvrdiť alebo vylúčiť.

Aká je vlastne bezpečná hodnota vnútroočného tlaku? Je to taká hodnota očného tlaku, pri ktorej nedochádza ku zhoršovaniu glaukómových zmien.

Vnútroočný tlak je jediný parameter, ktorý vieme zmerať a ktorý možno súčasne aj ovplyvniť. Glaukóm možno liečiť kvapkami alebo chirurgicky, nemožno ho však trvale vyliečiť. Pre úspešnosť liečby je dôležitý včasný záchyt ochorenia, správna liečba a v neposlednom rade dodržiavanie liečby samotným pacientom.

Prvým krokom ku skorému záchytu glaukómu je informovanosť o tomto ochorení.

V Rotary klube Nitra sa 9. 3. 2015 uskutoční prednáška na tému glaukóm. 

V meste Banská Bystrica je organizovaná prednáška pre laikov, ktorá sa bude konať   12. 3. 2015 od 12 – 15 hod. vo Veľkej sieni Mestského úradu v Banskej Bystrici.

Váš záujem o tieto aktivity je prejavom záujmu o Vaše vlastné zdravie.

Tento rok budú bezplatné screeningové merania vnútroočného tlaku prebiehať na týchto miestach na Slovensku:


Banská Bystrica:

Europa Shopping Center, Na Troskách 25, Banská Bystrica

MUDr. Mária Praženicová, MUDr. Zuzana Kmeťová

9. 3. 2015,  9 - 15 hod.

 

Bratislava:

Klinika oftalmológie LFUK a UNB, Ružinovská 6,  nemocnica, 3. poschodie, Bratislava

MUDr. Sylvia Lea Ferková, PhD.

9. 3. 2015, 10 - 14 hod.


Klinika oftalmológie LFUK a UNB, Ružinovská 6,  prízemie poliklinika, amb. č. 49, Bratislava

MUDr. Ivana Lilová

10. 3. 2015, 9 - 14 hod.
 

Glaukómová ambulancia, Poliklinika, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 13, Bratislava

 

MUDr. Kurilová, MUDr. Fujašová, MUDr. Vodrážková

 

13. 3. 2015, 9 ‒ 13 hod.

Nové Zámky:

Fakultná nemocnica NZ, na 7. posch, Nové Zámky

MUDr. Ženčárová Alena 

11. 3. 2015, 9 - 13 hod.

 

Poprad: 

Nemocnica Poprad, a.s., nemocničná lekáreň  

prim. Michalková Mária

10. 3. 2015, 10 - 14 hod.

 

Košice:

Očná klinika UNLP, pracovisko tr. SNP 1, Košice

MUDr. Tauberová Marcela, MUDr. Skirková Miriam

 11. 3. 2015, 10 - 14 hod., na klinike (10. poschodie, monoblok) - konziliárna ambulancia


Očná ambulancia CENTRUM ZRAKU, s.r.o., Tr. KVP 1, Košice 

MUDr. Katarína Rosochová

11. 3. 2015, 13 - 18 hod.

 

Zvolen:

Očné centrum Oftal, budova polikliniky, Kuzmányho nábrežie č. 28, Zvolen

MUDr. Peter Lysina 

13. 3. 2015,  8 - 15 hod.

 

Žilina:

Glaukómová ambulancia, budova Medivasu, ul. Spanyola, Žilina

MUDr. Martina Molitorová 

12. 3. 2015,  9 - 13 hod.