Všeobecné informácie

Dátum:                                           

Začiatok odborného programu:

Miesto konania:

Rokovacie jazyky:

HLAVNÁ TÉMA:

ORGANIZÁTORI:                             
                                                      VÝBOR KONGRESU:                       

VEDECKÝ SEKRETARIÁT:  

KONTAKTNÁ OSOBA:

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT, REGISTRÁCIA, UBYTOVANIE,
KONTAKT PRE VYSTAVUJÚCE SPOLOČNOSTI


                                      
ABSTRAKTY:                               
PREZENTÁCIA:                             KREDITY:                                      DÔLEŽITÉ TERMÍNY:                 


28. – 30. 5. 2015

28. 5. 2015 o 17:00h

Hotel Partizán, Tále 

slovenčina, čeština, angličtina (bez tlmočenia) 

Glaukóm 

Slovenská glaukómová spoločnosť,organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti 
Občianske združenie Zelený zákal 

MUDr. Jana Mattová 
MUDr. Mária Praženicová 
MUDr. Erika Vodrážková, MPH 
MUDr. Sylvia Lea Ferková, PhD 
MUDr. Monika Moravská 


MUDr. Sylvia Lea Ferková, PhD 

MUDr. Jana Mattová 
Alegreta - Očné centrum 
Špitálska 13,  949 01, Nitra 


TAJPAN s.r.o. 
Hrachová 6 
821 05 Bratislava 
mobil: + 421 918 655 121 

Prihlásenie aktívnej účasti je do 30. apríla 2015. 
Štruktúrovaný abstrakt, ktorý spĺňa formálne kritériá kladené pre originálnu prácu alebo kazuistiku, prosíme zasielať na ferkova1@hotmail.com

Zároveň prosíme o registráciu k účasti vyplnením registračného formulára. 

Počas kongresu bude ocenená najlepšia prednáška mladého oftalmológa (do 35 rokov). 


Formou prednášky – dĺžka trvania 7 minút (meraná časomierou). 
Elektronický poster
Data projekcia vo formáte Microsoft Office Power Point na USB, CD a DVD nosičoch. 

Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a účastníkom bude pridelený prislúchajúci počet kreditov. 


30. 4. 2015 - Prihlásenie aktívnej účasti – zaslanie abstraktu. 
30. 4. 2015 - Ukončenie skorej registrácie a úhrada účastníckeho poplatku skorej registrácie.
                 - Rezervácia ubytovania a úhrada zálohovej faktúry za ubytovanie. 
21. 5. 2015 - Ukončenie online registrácie a úhrada účastníckeho poplatku pri online registrácii.