Výbor SGIS

         Prezident

MUDr. Mária Praženicová

Viceprezident

MUDr.Erika Vodrážková MPH

         Vedecký sekretár

MUDr. Sylvia Lea Ferková,PhD.

         Pokladník

MUDr. Jana Mattová

         Člen výboru

MUDr. Monika Moravská


SGIS ako organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti prebrala stanovy SLS, ktoré sú dostupné na tomto odkaze.