Ako si založiť firmu?

Založiť si firmu je rozhodnutie, ktoré nerobíte zo dňa na deň. Myslite na to, že nemusí vám všetko vyjsť podľa vašich predstáv. Predsa len vložíte do toho nielen istý kapitál, ale aj svoj čas. Musíte si dobre premyslieť aká forma podnikania je pre vás tá práva.

Založenie firmy si vyžadujú poznať a spľňať všetky podmienky na to, aby ste mohli “rozbehnúť“ svoj biznis. Tiež by ste sa mali rozhodnúť či chcete začať podnikať sami alebo budete mať obchodného partnera. Ako sa Vám bude dariť to závisí len od vašich schopností.
Najrozšírenejšou formou podnikania u nás je živnosť. Živnosť je fyzickou formou podnikania. Patrí k tým najjednoduchším formám podnikania. Ľudí často láka zárobková samostatnosť, ktorú živnosť ponuka a tiež voľnosť pri riadení takejto činnosti.

Založenie firmy

Poznáme 3 druhej živnosti :
voľna živnosť – podnikať môžete v čomkoľvek nevyžaduje sa žiadne vzdelanie ani potrebná spôsobilosť (chov zvierat, výroba klobúkov a čiapok, deratizácia škodcov).
viazaná živnosť – táto možnosť živnosti si vyžaduje odbornú spôsobilosť na danú činnosť (inštruktor autoškoly, vyučovanie cudzích predmetov, poradenské služby).
remeselná živnosť – pri remeselnej živnosti je potrebné mať príslušné vzdelanie a v niektorých prípadoch aj prax (murárstvo, mäsiarstvo, kaderníctvo).

Ako získate živnosť?
Každú živnosť je potrebné ohlásiť na živnostenskom úrade alebo na okresnom úrade. Na to, aby ste mohli začať podnikať musí Vám byť schválené osvedčenie o živnostenskom oprávnení.
Čo sa týka voľnej živnosti podmienky sú nasledovne dosiahnutie 18 rokov, bezúhonnosť, čiže čistý register trestov a spôsobilosť na právne úkony. Pri viazanej a remeselnej živnosti platia tie iste požiadavky a navyše je potrebná odborná spôsobilosť, vzdelanie v danej oblasti. Ak tieto kroky spĺňate tak vám osvedčenie schvália zvyčajne do 3 pracovnom dni.

Spoločnosť s ručením obmedzeným s.r.o
.

Spoločnosť je právnickou formou podnikania. Túto spoločnosť je možné založiť aj sám. Ak by ste sa na to, ale necítili a nechcelo by sa vám do toho ísť samému môžete si zobrať na “pomoc” spoločníka. Teda môže byt ich aj viac najviac je povolene 50 spoločníkov. Základne imanie je vo výške 5000€. Imanie je vklad všetkých spoločníkov. Každý zo spoločníkov musí vložiť minimálne 750€. Spoločníci sa však nemusia zúčastňovať na podnikaní. Ako spoločník môžete byť zapísaní aj v iných spoločnostiach. No spoločnosti môže byť nanajvýš 3. Spoločník ručí za záväzky iba do výšky svojho vkladu. Spoločnosť vzniká zápisom do obchodného registra a podpisom spoločenskej zmluvy.

Ďalšou z možnosti, ako si založiť firmu je Verejná obchodná spoločnosť. Založiť si ju môžu najmenej dvaja spoločníci. Za záväzky ručia celým svojim majetkom. Základné imanie nie je určená tak, ako ani minimálny vklad. Riadiť takúto spoločnosť môže každý zo spoločníkov. Kapitál je tvorení z vkladov, ktorí vkladajú spoločníci. Zisk spoločnosti sa delí rovnakým dielom všetkým spoločníkov.

Založenie firmy

Komanditná spoločnosť

Spoločnosť vzniká zápisom do obchodného registra. Spoločnosť zakladajú minimálni dvaja spoločníci. Jeden z nich musí plniť úlohu komplementára to znamená, že ručí celým svojim majetok a tým pádom ma väčšie práva. Ďalším postavením je komandista ten ručí za záväzky firmy len do výšky svojho vkladu. Základne imanie ani v tomto prípade nie je určené. Minimálny vklad komandistu je stanovený na 250€. Vklad komplementára nie je určený. Podobne, ako spoločnosť s ručením obmedzeným aj komanditná spoločnosť sa zakladá spoločenskou zmluvou. Ta musí obsahovať obchodné meno pod akým bude spoločnosť vystupovať, sídlo spoločnosti, činnosť podnikania a rozdelenie spoločníkov na komandistov a komplementárov.