Čo všetko sa spája s kultúrou

Možnosť kultúrneho vyžitia je tu pre každého z nás. Zaujíma vás oblasť filmu? Nevynecháte žiadny nový film, ktorý práve beží v kinách? Aj takýmto spôsobom si viete zabezpečiť vaše dostatočné kultúrne vyžitie. Sk niekto patrí k milovníkom kníh, výber v miestnych kníhkupectvách ako aj v knižniciach je viac ako rozsiahly. Stačí si len vybrať žáner, ktorý vám vyhovuje. Kultúra sa však v istej miere spája so spoločenským životom a so sociálnou spolupatričnosťou. Divadlo predstavuje unikátnu príležitosť kultúrneho zážitku. Obohacuje nás, motivuje a povznáša do vyšších stavov bytia.

žena v kroji

Je zaujímavé sledovať a porovnávať kultúru rôznych krajín, kde sú zvyky a tradície rozdielne. Samotná kultúra je do značnej miery ovplyvnená aj náboženstvom, ktoré prevláda v danej oblasti. U nás je to kresťanstvo, ktoré nás vedie k sláveniu vianočných a veľkonočných sviatkov. S nimi sa spájajú isté rituály, ktoré sa dostávajú do povedomia populácie a formujú našu kultúru.

Ak sa však pozrieme do oblasti Indie, kde je vyznanie ľudí odlišné ako u nás, objavíme tam celý rad rozdielov v správaní sa ľudí, v ich stravovaní, oslavách sviatkov. Niekedy je to zaujímavé sledovať a dozvedieť sa niečo viac o kultúre tej ktorej krajiny, kde sa oslavuje iným spôsobom. Slovanské národy zanechali výrazný odtlačok vo forme ľudových piesní a tancov, ktoré tento národ vystihujú, vypovedajú o ňom prostredníctvom prejavu aj krojov.

vyobrazenie Krišny

V Južnej Amerike alebo v Mexiku sa však oslavuje iným spôsobom, v inom nastavení a prevedení. Jednotlivé kultúry sa môžu navzájom obohacovať, čím sa otvárajú nové obzory vnímania a chápania nielen našich predkov, ale aj obyvateľov žijúcich na inej strane zemegule. Oslava sa spája s uctievaním prírody, prírodných živlov, elementov ako aj samotného zdroja celého bytia na zemi, najvyššieho svetla, ktoré nás sformovalo do dnešnej originálnej podoby.