Ready made s.r.o. na predaj

Na trhu sa okrem bežného tovaru ponúkajú aj sro na predaj. Založené obchodné spoločnosti, ktoré sa rýchlym spôsobom prevedú na záujemcu. O tieto založené firmy rastie u podnikateľov záujem, ušetria im čas, ktorý by v opačnom prípade museli venovať zakladaniu novej firmy, a to od základov. Takéto obchodné spoločnosti sa najčastejšie kupujú cez firmu, ktorá je na takéto sprostredkovanie špecializovaná. Mala by takisto poskytovať garanciu, že predávané subjekty sú „čisté“, a teda neprenesú na nového majiteľa žiadne pohľadávky a záväzky zo svojej minulosti. Riziko je menšie pri kúpe novozaložených ready – made s.r.o., ktoré ešte podnikateľskú a obchodnú činnosť nevykonávali a boli vytvorené z dôvodu, aby sa predávali potenciálnym záujemcom.

  • U slovenských podnikateľov je najväčší záujem o spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.). Je to najbežnejšia podnikateľská forma.

Káva, mobil, papier

Ak má podnikateľ záujem o kúpu založenej obchodnej spoločnosti, stretne sa v stručnosti s dvoma možnosťami. V ponuke nájde buď novozaloźenú ready – made s.r.o. bez histórie, alebo v opačnom prípade firmu s históriou, ktorá už podnikateľskú činnosť v minulosti vykonávala.

Notebook, mobil, zošit

Novozaložená ready – made s.r.o. sa teší v posledných rokoch rastúcej popularite. Ide o obchodnú spoločnosť, ktorá bola založená výhradne za účelom jej ponuky a predaja potenciálnym záujemcom. S takouto novozaloženou firmou starou možno dva mesiace sa teda nevykonávala podnikateľská činnosť, je bez histórie. Napriek tomu je už zapísaná v Obchodnom registri SR (OR SR) a ďalším populárnym faktorom je, že má splatené základné imanie v minimálnej výške 5 000 EUR.

  • Je to v podstate právna podnikateľská forma, s ktorou je možné začať v čo najkratšom čase podnikať. Má k sebe pripísaných niekoľko najbežnejších živnostenských oprávnení a v mnohých prípadoch je tiež zaregistrovaná pre DPH.