Spoločnosti na predaj

Firmy na predaj sú pripravené pre záujemcov. Stačí so vybrať spoločnosť, ktorá vám vyhovuje a vyplniť nezáväzný objednávkový formulár. V priebehu niekoľkých dní vám príde oznámenie o registrácii spoločnosti a o jej zápise v obchodnom registri. Následne môžete začať vykonávať podnikateľskú činnosť. Čo tomu predchádza? Potrebné je po vašom rozhodnutí s vami uzavrieť kúpno-predajnú zmluvu. Po dodaní úradne overených podpisov, môžeme dodať požadované zmluvy, dokumenty a písomnosti na príslušné úrady, čím vás ušetríme vybavovania, zodpovednosti a povinností s tým bezpodmienečne spojenými. Takto funguje naša sprostredkovateľská spoločnosť a tím špecializovaných odborných pracovníkov v danej oblasti. Obráťte sa na nás. Radi vám zodpovieme vaše otázky a ozrejmíme vaše prípadné nejasnosti. Venujeme sa podnikaniu, obchodu a náležitosťami s tým spojenými.

podnikanie formou online

Firmy na predaj 41business.com sa vyznačujú istými údajmi, ktoré môžete pred samotným zápisom do obchodného registra zmeniť a prispôsobiť vašim predstavám a konkrétnym požiadavkám. Takýmto uľahčeným spôsobom o prácu, ktorú odvedieme za vás sa môžete dopracovať k vami vytúženej spoločnosti a k vášmu vysnívanému podnikaniu.

uzavretie kúpno-predajnej zmluvy

K spoločnostiam na predaj patria ready made spoločnosti, ktoré nikdy nepodnikali a sú bez histórie. Ďalšiu skupinu spoločností na predaj tvoria firmy s históriou, ktoré sú neaktívne a účtovne čisté, bez pohľadávok a záväzkov, alebo firmy, ktoré sú aktívne a vyznačujú sa istými výhodami, ako je meno, postavenie na trhu, značka, majetok, zamestnanci, technológie a podobne. V tomto prípade nie je potrebné začínať odznova, ale pokračovať v to, čo už bolo začaté a v danom duchu podporiť a rozvíjať podnikanie a činnosti s ním spojené. Takže, milí začínajúci podnikatelia, poďte za svojím snom, svojou životnou cestou a to bez strachu a obáv. Spoločne to zvládneme a poradíme si aj s možným náročnejším priebehom zakladania spoločnosti.