Zakladáme stavebnú firmu so špecializáciou na oceľové konštrukcie

Stavebných firiem je v našej krajine celý rad, ale nie každý sa zaoberá montážami a opravami oceľových konštrukcií. Máme tým na mysli napríklad športové haly a štadióny, železničné a cestné mosty či lávky, rozhľadne a stožiare televíznych vysielačov, výrobné haly a skladové priestory atď. Práce s oceľovými nosníkmi a zhotovovanie konštrukcií alebo ich rekonštrukcia, výmena dielov, prípadne nátery a ďalšia údržba však vyžadujú potrebnú techniku, a k tej tiež patria zariadenia na odstraňovanie starých náterov a nečistôt z povrchu materiálu, aby bolo možné ho podrobiť novej povrchovej úprave.

korózie ocele

Na tieto účely slúžia aj pieskovačky. Sú to zariadenia, ktoré je možné využiť v teréne veľmi pružne aj tam, kde nie je k dispozícii elektrický rozvod, pretože sa pripájajú iba k mobilnému kompresoru. Cena pieskovania za m2 sa potom odvíja od prevádzkových nákladov a náročnosti vykonávanej činnosti, napríklad či ide o prácu vo výškach a v sťaženom pracovnom prostredí.

stavebné práce

Majitelia stavebných firiem zameraných týmto spôsobom dopytujú pieskovačky nielen ako samostatné zariadenia v spojení s kompresorom, ale skôr ako komplet, ktorý zaisťuje komplexnú službu pre ich prevádzku priamo v teréne, to znamená sú na to potrebné aj vhodné typy abrazíva a tiež ochranné bezpečnostné pomôcky pre pracovníkov na stavbách. Ide najmä o kombinézy, ochranné vesty, rukavice, helmy a tvárové štíty, odolné voči agresívnemu abrazívu.

Výhodné je vždy, ak všetky komplety môžu zaistiť dodávateľské firmy naraz, a prípadne s množstevnou zľavou, každopádne je možné týmto spôsobom dohodnúť dlhodobejšiu spoluprácu pri dodávke abrazíva a opotrebovaných náhradných komponentov a pracovných pomôcok. Pieskovanie je veľmi náročný stavebný proces a treba tu zaistiť aj ochranu ostatných osôb na stavenisku, preto sa aj tieto pracoviská označujú výstražnými, príkazovými a zákazovými bezpečnostnými tabuľkami.