Založenie živnosti v roku 2023. Návod ako na to

V dnešnej dobe si z foriem zárobkových činností môžeme vyberať. Ak ste si už ale istý a rozhodli ste sa pre živnosť, čaká Vás pár povinností, ktoré ako SZČO musíte splniť. Ako úplne prvou je založenie živnosti. Ak neviete ako na to, je tu pre Vás článok, ktorý prináša stručný a jednoduchý návod na založenie živnosti. Všetky úkony spojené so živnosťou zvládnete vybaviť úplne samy, rýchlo a bez komplikácií.

1. Čo považujeme za živnosť?

Za živnosť sa považuje vykonávanie podnikateľskej činnosti na základe živnostenského oprávnenia. Je to jedna z najčastejších foriem podnikateľskej činnosti a riadi sa Živnostenským zákonom. Podnikanie sa viaže k zákonu č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. Podľa živnostenského zákona je teda živnosť : ,,Sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom,, Než sa vydáte na úrad, je potrebné mať jasno o aký typ živnosti ide. Poznáme totižto rôzne druhy živnosti – voľná, remeselná a viazaná. V závislosti od toho čo budeme robiť je potrebné pripraviť určité doklady ešte predtým než prídete na úrad. Pri zriadení živnosti ich budete potrebovať.

Založenie živnosti už nemusí byť strašiak

2. Voľná, remeselná či viazaná?

Pod pojmom voľná živnosť chápeme činnosť, ktorú môže vykonávať každý. Nie je potrebné dokladovanie certifikátov, vysvedčení či nadobudnutej praxe. Je to najjednoduchšia forma živnosti o ktorú požiadate a bude Vám schválená bez akýchkoľvek zbytočných papierovačiek. Remeselná živnosť predstavuje činnosť na ktorú musíte byť vzdelaný v obore. Pri tejto živnosti si pripravte výučný list či doklad o rekvalifikácii. Poslednou formou sú viazané živnosti, pri týchto musíte preukázať nielen príslušné vzdelanie ale aj prax potrebnú na vykonávanie samostatnej živnosti.

3. Podmienky pri založení živnosti

– dovŕšenie veku 18 rokov

– spôsobilosť na právne úkony

– bezúhonnosť

– splnené kvalifikačné požiadavky v závislosti od typu živnosti

4. Máte už vybraté miesto podnikania?

Ak si chcete otvoriť živnosť, musíte mať vybraté miesto podnikania. Väčšinou budúci živnostníci volia adresu trvalého bydliska. Dnes to však už nebýva pravidlom. Mnohý využívajú benefity virtuálneho sídla firmy. Ak nedisponujete trvalým pobytom (a teda nárokom používať danú nehnuteľnosť) je práve táto alternatíva tým správnym riešením. Niektorý podnikatelia sa k tomuto kroku rozhodnú napríklad preto, lebo nemajú záujem o,,zapojenie,, trvalého pobytu do podnikania. Riešením je práve táto možnosť.

5. Bez potreby návštevy sociálnej alebo zdravotnej poisťovne…

Pri otvorení živnosti vypĺňate aj formulár v ktorom môžete priamo zažiadať o registráciu v poisťovni aj u správcu dane. Odpadá teda zdĺhavé čakanie v radách a márnenie času vypisovaním ďalších formulárov. Pozor však! Zdravotné poistenie ste povinný platiť hneď od začiatku živnosti. Výška mesačnej platby je voliteľná, minimálna suma preddavku je 84,77 eur. Tieto preddavky sú splatné vždy do 8. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Nezabudnite na včasné platenie odvodov

Koľko to bude stáť?

Vydanie osvedčenia pre ohlásenie živnosti má rôzne poplatky.

Za každú voľnú živnosť si pri osobnej návšteve úradu zaplatíte 5 eur, v prípade elektronického ohlásenia je tento poplatok nulový.

Za každú remeselnú živnosť si pri osobnom ohlásení zaplatíte 15 eur a za elektronické ohlásenie zaplatíte polovicu – 7,5eur.

Za každú viazanú živnosť pri osobnom ohlásení zaplatíte 15 eur a za elektronické ohlásenie zaplatíte polovicu – 7,5 eur.

Rekapitulácia

– podanie ohlásenia živnosti s všetkými potrebnými dokumentami (osobne alebo elektronicky)

pred podaním si skontrolujte, či Vám nechýba niektorý z dokladov potrebných na ohlásenie, ako doklad o vzdelaní, prax poprípade súhlas vlastníka nehnuteľnosti, na ktorého adrese ste uviedli sídlo, alebo doklady k vedenému virtuálnemu sídlu

– zaplatenie správneho poplatku

Hotovo! Gratulujeme k založeniu živnosti, bez zbytočných vybavovačiek. Aby ste mali viac času na svoje podnikanie.