Zaregistrujte si k firme virtuálne sídlo

Pri zakladaní firmy, a teda pri jej zápise do obchodného registra (OR SR) musíte zaregistrovať sídlo firmy. Musí však ísť konkrétne o adresu miesta podnikania?

V skutočnosti nie, nemusí. Prakticky do OR SR k svojej firme môžete zaregistrovať ľubovoľné bytové aj nebytové priestory, kam vám bude chodiť firemná pošta a prípadne aj úradné návštevy. Ako adresu firmy síce môžete uviesť svoje bydlisko, ale tento krok by ste si mali trochu premyslieť, pretože následne sa bude krížiť váš súkromný život s firemným. Okrem toho ak bývate v menšom meste alebo v obci, ktoré nie sú práve centrom biznisu a zapíšete k firme takúto adresu, u potenciálnych obchodných partnerov to nespraví práve najlepší dojem.

  • Pri zaregistrovaní svojho bydliska vzniká tiež väčšia pravdepodobnosť návštevy daňových kontrolórov a iných úradných návštev. Obchodní partneri by vás zas pri návšteve čakali na záhrade alebo na chodbe a firemná pošta by sa plietla s tou osobnou.

Obchodné stretnutie

Skrátka je veľa dôvodov k tomu, prečo súčasní podnikatelia nechcú ako firemné sídlo zaregistrovať svoje domácne priestory. Miesto toho siahajú radšej po cenovo dostupnej službe, akou je virtuálne sídlo.

  • V tomto prípade si za mesačný poplatok (asi 10 – 20 EUR) vlastne kupujú lukratívnu adresu a doplnkové administratívne služby.

Konferenčná miestnosť

To znamená, že na konkrétnej adrese sídli skutočný sekretariát a poštová schránka, kam vám bude chodiť firemná pošta. Sekretariát ju bude preberať, zakaždým https://webslovnik.zoznam.sk/synonymicky-slovnik/zaka%25C5%25BEd%25C3%25BDm vám pošle notifikáciu a poštu vám môže preskenovať na email. Takáto adresa, respektíve sekretariát môže byť umiestnený napr. niekde v Bratislave a ide tak o lukratívne pôsobiacu adresu, ktorú si môžete zapísať do OR SR k svojej firme. V prípade, ak by ste mali naplánované stretnutie, poskytovatelia virtuálneho sídla vám dokážu prenajať takisto zasadaciu miestnosť, a to na konkrétnu dobu, kedy to potrebujete – teda platíte len za tých pár hodín, počas ktorých ju máte prenajatú.